četvrtak, 24.septembar 2020

Sanacija i asfaltiranje puta od sela Kamenica prema selu Vuča

Predstavnici opštine Leposavić na čelu sa predsednikom Zoranom Todićem obišli su radove na sanaciji i asfaltiranju puta od sela Kamenica prema selu Vuča, koji se realizuje u okviru projekta “Rekonstrukcija i asfaltiranje lokalnih nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Leposavić“.Prilikom obilaska radova na rekonstrukciji i asfaltiranju puta koji se odvija na …

Opširnije »

Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva i pristupnih saobraćajnica u Ibarskoj Slatini

Predstavnici opštine Leposavić na čelu sa predsednikom Zoranom Todićem prisustvovali su izvođenju završnih radova na realizaciji projekta „Rekonstrukcija i asfaltiranje puteva i pristupnih saobraćajnica u Ibarskoj Slatini, zaseok Novakovići i zaseok Stara milicija“.Tokom obilaska radova na asfaltiranju puta, predsednik opštine Leposavić Zoran Todić u razgovoru sa meštanima sela Ibarska Slatina …

Opširnije »

Zapošljavanje mladih prioritet i obaveza lokalne samouprave

Predsednik Privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić uručio je danas ugovore za zapošljavanje 22 lica, u okviru programa koji opština Leposavić realizuje kroz javne radove i u okviru Lokalnog akcionog plana za zapošljavanje u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.Opštinsko rukovodstvo na čelu sa predsednikom Todićem aktivno radi na zapošljavanju …

Opširnije »

Država Srbija delima a ne rečima, obezbeđen krov nad glavom za 58 porodica sa 123 dece

Pomoćnik direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković i predsednik Privremenog organa opštine Leposavić Zoran Todić, uručili su ključeve stanarima 58 stanova, u tri stambene zgrade u ulici Dositeja Obradovića u Leposaviću koje su izgrađene sredstvima Vlade Republike Srbije. Stanovi, prosečne površine od 60 metara kvadratnih, namenjeni su stambenom …

Opširnije »

Opština Leposavić: Sanacija puta u selu Pridvorica

U sklopu realizacije projekta “Rekonstrukcija lokalnih nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Leposavić” danas je rukovodstvo opštine Leposavić obišlo radovde na sanaciji i nasipanju puta u selu Pridvorica.Prilikom obilaska radova na sanaciji i nasipanju ovog dela makadamskog puta u dužini od 1100 m, predsednik opštine Leposavić Zoran Todić iskoristio je priliku …

Opširnije »

Predsednik Zoran Todić čestitao Dan rudara

U ime opštine Leposavić i svoje ime, svim rudarima i zaposlenima u Rudarsko-metalurško-hemijskom kombinatu “Trepča” kao i svim rudarima u Republici Srbiji, čestitam Dan rudara. Živeći na prostoru Kosova i Metohije, gde smo stalno suočeni sa brojnim iskušenjima i izazovima, svesni činjenice da časno i predano obavljate jedan od najtežih …

Opširnije »

Javni uvid u Nacrt plana detaljne regulacije dela centra naselja Leposavić

REPUBLIKA SRBIJA – APKiM OPŠTINA LEPOSAVIĆ Opštinska uprava Leposavić – Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i komunalno-stambene poslove U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/2013-odluka US, 98/2013-odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-dr. zakon i …

Opširnije »

Obaveštenje

Opštinski štab za vanredne situacije opštine Leposavić obaveštava stanovnike opštine Leposavić da su u cilju sprečavanja širenja i kontrole infekcije COVID-19 donete sledeće mere: Od 08.07.2020. godine , počev od 21:00 ͪ do 05:00 ͪ zabranjeno je bilo kakvo kretanje fizičkih lica izvan njihovih domova/stanova na teritoriji opštine Leposavić, izuzev: …

Opširnije »