уторак, 25.јун 2019
Насловна / Јавне набавке – Архива

Јавне набавке – Архива

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018

27.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 30/2018

Набавка огревног дрвета социјално угроженим породицама избеглих и интерно расељених лица тренутно настањених на територији општине Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 493 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 110 KB)

27.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 29/2018

Набавка енергената  за грејање колективних центара на територији општине Лепосавић и то: К.Ц. „Самачки дом“у Лешку са објектима у Лепосавићу и К.Ц. „Флотација“ у Лепосавићу са објектима у Сочаници  за грејну сезону 2018/19.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 90 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 528 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 112 KB)

13.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 28/2018

Израда пројектно-техничке документације за пројекат подршке реактивирања производње у фабрици „Храст“ у Лепосавићу

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 90 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 213 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 112 KB)

12.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 27/2018

Извођење радова на реконструкцији раскрснице у Лешку

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 196 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 126 KB)

07.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА ДОБАРА – отворени поступак бр. 26/2018

Набавка нове опреме, ремонт постојеће опреме и изградња нове хале за монтажу пољомеханизације- фабрика Лола Фот у Лешку

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 199 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 120 KB)

07.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 25/2018

Израда пројектно-техничке документације за изградњу фабрике за производњу пелета

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 112 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 249 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 106 KB)

07.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 24/2018

Израда идејног пројекта за изградњу вишенаменске универзитетске зграде у Лепосавићу

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 198 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 106 KB)

07.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 23/2018

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију ОШ „Стана Бачанин“ Лешак

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 202 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 108 KB)

07.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 22/2018

Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију ОШ „Лепосавић“, Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 90 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 230 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 112 KB)

04.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 21/2018

Израда пројектно-техничке документације за пројекат испитивања ветро потенцијала за изградњу ветропарка.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 303 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 110 KB)

04.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 20/2018

Израда  пројектно техничке документације ради изградње путне  инфраструктуре на територији  општине Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 151 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 114 KB)

04.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 19/2018

Израду студије изводљивости на изградњи мини хидроцентрала на притокама реке Ибар на територији општине Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 153 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 109 KB)

04.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуга) – бр. 18/2018

Израда студије изводљивости за изградњу слободне економске зоне у општини Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 130 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 147 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 109 KB)

04.12.2018.

ЈАВНА НАБАКА УСЛУГА – отворени поступак бр. 17/2018

Израда пројектно-техничке документације за пројекат унапређења водоснабдевања грађана општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 90 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 203 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 115 KB)

30.11.2018.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 16/2018

Оспособљавање постројења за рад и ремонт дробилице (ревитализација сепарације шљунка у оквиру Ш.Г. “Ибар“ Лепосавић)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 112 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 187 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 113 KB)

30.11.2018.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 15/2018

Набавка механизације и возилa (половна опрема)

ЛЕПОСАВИЋУ

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 490 KB)

wordИзмене и допуне конкурсне документације (docx 103 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 105 KB)

29.11.2018.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 14/2018

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  ЗА   ЗАВРШЕТАК ИЗГРАДЊЕ СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ СА 41 СТАНОМ У УЛИЦИ ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА У ЛЕПОСАВИЋУ

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 229 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 300 KB)

15.11.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 13/2018

Подизање засада  боровнице на површини од 0,70 ха на пољопривредном  газдинству

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 157 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 103 KB)

01.11.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 12/2018

Набавка интервентне заштитне униформе за потребе ватрогасно – спасилачке јединицe, у сектору спасавања људи и материјалних добара на територији општине

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 108 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 191 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.90 MB)

31.10.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/2018

Превоз ђака за наставне и радне дане основних школа, на територији општине Лепосавић, за школску 2018/2019. годину, по партијама.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 415 KB)

 Додатно појашњење – Трећи одговор (pdf 148 KB)

 Додатно појашњење – Други одговор (pdf 79 KB)

wordИзмене и допуне конкурсне документације (docx 124 KB)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда (docx 127 KB)

 Додатно појашњење – Први одговор (pdf 77 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 120 KB)

01.10.2018.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 10/2018

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ЛЕПОСАВИЋУ 

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 110 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 294 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 1.34 MB)

18.09.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 9/2018

Изградња породичне куће, стамбено угрожене интерно расељене породице из села Вуча са територије општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 887 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 3.9 MB)

31.08.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 8/2018

Набавка 4(четири) краве сименталске расе и 20 (двадесет) оваца  домаће расеу циљу помоћи и подршке социјално угроженим породицама.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 493 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 104 KB)

10.07.2018.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 7/2018

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ЛЕПОСАВИЋУ 

 Обавештење о обустави поступка (pdf 1.5 MB)

 Одлука о обустави поступка (pdf 750 KB)

wordИзмењена онкурсна документација (docx 1.3 MB)

 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (pdf 130 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 1.3 MB)

08.06.2018.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ – отворени поступак бр. 6/2018

Изградња 2 стамбене зграде са по 12 станова за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица и стамбено угроженог домицилног становништва са територије општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 288 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 MB)

10.05.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 5/2018

Организација сајма пољопривреде у Лепосавићу

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 140 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 120 KB)

22.02.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 4/2018

Набавка и монтажа једне аутоматске климатолошке станице за потребе  територије општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 297 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 110 KB)

06.02.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 3/2018

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 268 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 119 KB)

06.02.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 2/2018

Набавка хигијенског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 209 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 119 KB)

06.02.2018.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 1/2018

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 300 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 134 KB)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017

27.11.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 11/2017

Набавка грађевинског материјала за завршетак куће за стамбено и  социјално угрожену породицу

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 173 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 23 KB)

wordКонкурсна документација (docx 111 KB)

24.11.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 10/2017

Набавка енергената  за грејање колективних центара на територији општине Лепосавић и то: К.Ц. „Самачки дом“у Лешку са објектима у Лепосавићу и К.Ц. „Флотација“ у Лепосавићу са објектима у Сочаници  за грејну сезону 2017/18.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 222 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 23 KB)

wordКонкурсна документација (docx 138 KB)

23.11.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 9/2017

Набавка грађевинског материјала за три породичне куће са територије општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 200 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 23 KB)

wordКонкурсна документација (docx 114 KB)

06.11.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 8/2017

Набавка грађевинског материјала за завршетак куће за стамбено и социјално угрожену породицу

 Обавештење о обустави поступка (pdf 146 KB)

 Одлука о обустави поступка (pdf 200 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 24 KB)

wordКонкурсна документација (docx 112 KB)

02.11.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 7/2017

Набавка новог котла за парно грејање минималне снаге 400kw  и замену старог за потребе СТШ „Никола Тесла“ Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 263 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 23 KB)

wordКонкурсна документација (docx 107 KB)

 Додатне информације (pdf 78 KB)

31.10.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 6/2017

Превоз ђака за наставне и радне дане основних школа, на територији општине Лепосавић, за школску 2017/2018. годину.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 255 KB)

wordОбавештење о продужетку рока за подношење понуда (docx 186 KB)

wordИзмене и допуне конкурсне документације (docx 157 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 156 KB)

29.06.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 5/2017

Набавка грађевинског материјала за интерно расељена лица која су смештена на територији општине Лепосасвић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 257 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 110 KB)

21.04.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 4/2017

Набавка средстава за рад за обављање делатности за интерно расељена лица која су смештена на територији општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 467 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 118 KB)

31.01.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 3/2017

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 180 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 120 KB)

31.01.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 2/2017

Набавка хигијенског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 104 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 186 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 125 KB)

31.01.2017.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 1/2017

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 230 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 45 KB)


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016

23.12.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 16/2016

Набавка енергената  за грејање колективних центара на територији општине Лепосавић и то: К.Ц. „Самачки дом“у Лешку са објектима у Лепосавићу и К.Ц. „Флотација“ у Лепосавићу са објектима у Сочаници  за грејну сезону 2016/17.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 90 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 2.2 MB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 137 KB)

07.12.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 15/2016

Унапређење услова за развој омладине

 Обавештење о обустави поступка (pdf 277 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 314 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 144 KB)

04.11.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 14/2016

Израдa процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа и Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама за Општину Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о обустави поступка (pdf 237 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 167 KB)

wordКонкурсна документација – измењена (docx 167 KB)

25.10.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 13/2016

Превоз ђака за наставне и радне дане основних школа, на територији општине Лепосавић, за школску 2016/2017 годину.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 263 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 167 KB)

 Додатна појашњења – одговори на питања (pdf 124 KB)

14.06.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 12/2016

Израда I фазе канализационе мреже у насељу Јевтићи/Сочаницa у дужини од L = 500m

 Одлука о додели Уговора (pdf 250 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 200 KB)

31.03.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 11/2016

Завршетак радова на Пољопривредној школи  Приштина, са привременим седиштем у Лешку

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 275 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 131 KB)

24.03.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 10/2016

Пројектовање и изградња 2 монтажне куће површине 69 м2 у општини Лепосавић, по сиситему кључ у руке

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 93 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 160 KB)

wordОбавештење о продужетку рока за подношење понуда (docx 15 KB)

wordИзмене и допуне конкурсне документације (docx 614 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 614 KB)

14.03.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) бр. 9/2016

Адаптација пумпне станице у Сочаници, општина Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 216 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 207 KB)

14.03.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) бр. 8/2016

Изградња нисконапонске електричне  мреже и уличног осветљења у улици  „Топличких устаника“ у Лепосавићу

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 243 KB)

wordИзмене и допуне конкурсне документације (docx 118 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 107 KB)

14.03.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) бр. 7/2016

Проширење коловоза и изградња паркинг простора у „Немањиној улици“ општина Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 174 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 144 KB)

14.03.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) бр. 6/2016

Чишћење и регулација речних корита, општина Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 113 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 184 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 108 KB)

14.03.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) бр. 5/2016

Изградња дечијег вишенаменског игралишта у вртићу „Наша радост“ у Лепосавићу

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 170 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 143 KB)

15.01.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 4/2016

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 85 KB)

wordИзмене и допуне (docx 53 KB)

wordИзмене и допуне конкурсне документације (docx 118 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 118 KB)

 15.01.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 2/2016

Хигијенски материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 103 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 338 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 115 KB)

15.01.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 1/2016

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 82 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 338 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 122 KB)


ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015

04.01.2016.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 15/2015

Набавка грађевинског материјала за потребе пружања подршке одрживом опстанку и побољшању услова становања за 30 социјално угрожене породице са територије општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 338 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 150 KB)

16.12.2015.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге) бр. 14/2015

Превоз ђака за наставне и радне дане основних школа, на територији општине Лепосавић, за школску 2015/2016 годину.

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 83 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 146 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 117 KB)

01.12.2015.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) бр. 13/2015

Kонзервација надградње зграде ОУ Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 134 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 146 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 138 KB)


wordОбавештење о продужетку рока (docx 110 KB)

wordИзмене и допуне Конкурсне документације (docx 73 KB)

30.11.2015.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 12/2015

Набавка енергената за грејање колективних центара на територији општине Лепосавић за грејну сезону 2015/16

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 130 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 240 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 132 KB)

24.11.2015.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 11/2015

Набавка садница воћа и пољопривредне механизације и остале опреме за потребе спровођења програма расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косова и Метохије за 2015 на територији Општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 350 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 143 KB)

23.11.2015.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 10/2015

Набавка средстава за рад за обављање делатности за интерно расељена лица која су пребивалиштем/боравиштем на територији општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом Уговору (pdf 134 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 146 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 143 KB)

09.11.2015.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  бр. 9/2015

РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА ПОЉОПРИВРЕДНЕ ШКОЛЕ ПРИШТИНА – ЛЕШАК

 Одлука о додели Уговора (pdf 146 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 163 KB)

wordИзмене и допуне конкурсне документације (docx 173 KB)

wordОбавештење о продужетку рока (docx 109 KB)