петак, 20.септембар 2019
Насловна / Јавне набавке

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

19.09.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (набавка добара) – бр. 7/2019

Набавка огревног материјала за хуманитарну помоћ ради задовољаваља потреба предшколских установа, манастира, колективних центара и других институција  и организација, на територији општине Лепосавић, за зимски период 2019/2020.

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 147 KB)

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 10/2018

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ЛЕПОСАВИЋУ 

 Одлука о измени Уговора (pdf 110 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 110 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 294 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 1.34 MB)

23.05.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 6/2019

Набавка грађевинског материјала за изградњу објекта површине 18м x 7м за смештај стада оваца и циљу заштите од напада вукова

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 187 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 105 KB)

07.05.2019.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 5/2019

Изградња стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+Пк, у ул. Браће Матовић бб (кат. парцела 3018 КО Лешак) у Лешку, укупне бруто површине 956,66 m2 за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица кao и стамбено угроженог домицилног становништва са територије општине Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 244 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 МB)

19.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 4/2019

Уређење канализационе мреже у МЗ лешак за потребе Пољопривредне школе Приштина-Лешак, у делу насеља где је предвиђена изградња Дома ученика ове Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 111 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 3/2019

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 166 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 117 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 2/2019

Набавка хигијенског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 191 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 123 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 1/2019

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 223 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 134 KB)