petak, 22.novembar 2019
Naslovna / Javne nabavke

Javne nabavke

JAVNE NABAVKE 2019

18.11.2019.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (radovi) – br. 13/2019

Izgradnja objekta za smeštaj stoke poljoprivrednom gazdinstvu iz Gornjeg Krnjina Opština Leposavić.

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 19 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 92 KB)

05.11.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (nabavka dobara) – br. 12/2019

Nabavka dva CNC struga TAXISAWA LA 200 sa kompletnom opremom za navedene mašine za fabriku PPT „Zglobni ležajevi“ AD Leposavić.

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 19 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 82 KB)

01.11.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (usluge) – br. 11/2019

Prevoz đaka za nastavne i radne dane osnovnih škola, na teritoriji opštine Leposavić, za školsku 2019/2020. godinu

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 20 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 125 KB)

21.10.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (usluge) – br. 10/2019

Izrada glavnog projekta učeničkog doma Poljoprivredne škole u Lešku

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 106 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 513 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 19 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 80 KB)

16.10.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 9/2019

Nabavka ogrevnog materijala za humanitarnu pomoć radi zadovoljavalja potreba predškolskih ustanova, manastira, kolektivnih centara i drugih institucija  i organizacija, na teritoriji opštine Leposavić, za zimski period 2019/2020.

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf 170 KB)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 208 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 21 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 133 KB)

15.10.2019.

JAVNA NABAKA RADOVA – otvoreni postupak br. 8/2019

Izvođenje radova na rekonstrukciji puta od sela Ibarsko Postenje do sela Vračevo

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 197 KB)

19.09.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (nabavka dobara) – br. 7/2019

Nabavka ogrevnog materijala za humanitarnu pomoć radi zadovoljavalja potreba predškolskih ustanova, manastira, kolektivnih centara i drugih institucija  i organizacija, na teritoriji opštine Leposavić, za zimski period 2019/2020.

Obaveštenje o obustavi postupka (pdf 315 KB)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 142 KB)

 Odluka o dodeli partija I, II i IV ugovora (pdf 355 KB)

 Odluka o obustavi partija III i V ugovora (pdf 213 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 20 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 147 KB)

JAVNA NABAKA RADOVA – otvoreni postupak br. 10/2018

GRAĐEVINSKI RADOVI  NA  ADAPTACIJI I SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U LEPOSAVIĆU 

 Odluka o izmeni Ugovora (pdf 110 KB)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 110 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 294 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 1.34 MB)

23.05.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 6/2019

Nabavka građevinskog materijala za izgradnju objekta površine 18m x 7m za smeštaj stada ovaca i cilju zaštite od napada vukova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 89 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 187 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 105 KB)

07.05.2019.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (radovi) – br. 5/2019

Izgradnja stambene zgrade sa 12 stambenih jedinica, spratnosti Pr+4S+Pk, u ul. Braće Matović bb (kat. parcela 3018 KO Lešak) u Lešku, ukupne bruto površine 956,66 m2 za potrebe stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, porodica interno raseljenih lica kao i stambeno ugroženog domicilnog stanovništva sa teritorije opštine Leposavić.

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 244 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 2.4 MB)

19.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (radovi) – br. 4/2019

Uređenje kanalizacione mreže u MZ lešak za potrebe Poljoprivredne škole Priština-Lešak, u delu naselja gde je predviđena izgradnja Doma učenika ove Leposavić.

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 87 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 111 KB)

13.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 3/2019

Nabavka goriva za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 166 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 117 KB)

13.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 2/2019

Nabavka higijenskog materijala za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 191 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 123 KB)

13.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 1/2019

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 223 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 134 KB)