četvrtak, 9.april 2020
Naslovna / Javne nabavke

Javne nabavke

JAVNE NABAVKE 2020

02.04.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 15/2020

Adaptacija i sanacija OŠ „Vuk Karadžić“ Sočanica

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 19 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 1 MB)

12.03.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 14/2020

Izgradnja stambene zgrade sa 12 stambenih jedinica, spratnosti Pr+4S+Pk,  na delu kat. parcela 3287 KO Sočanica,   ul. Kosovskih junaka bb u Sočanici, ukupne bruto površine 956,66 m2 za potrebe stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, porodica interno raseljenih lica kao i stambeno ugroženog domicilnog stanovništva sa teritorije opštine Leposavić

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 20 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 2.4 MB)

11.03.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 13/2020

Rekonstrukcija 8,3 km puta Jarinje – Donje Isevo

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 21 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 170 KB)

11.03.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 12/2020

Izgradnja trotoara na  magistralnom putu u Leposaviću

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 18 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 935 KB)

25.02.2020.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI br. 11/2020

Nabavka goriva za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 498 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 21 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 112 KB)

25.02.2020.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI br. 10/2020

Nabavka higijenskog materijala za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 493 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 21 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 116 KB)

25.02.2020.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI br. 9/2020

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 87 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 609 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 21 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 132 KB)

12.02.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 8/2020

Izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji SŠ“Stana Bačanin“ Lešak

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 84 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 838 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 19 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 237 KB)

12.02.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 7/2020

Izvođenje radova na adaptaciji i sanaciji OŠ „Leposavić“

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 83 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 835 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 18 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 257 KB)

06.02.2020.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (RADOVI) – br. 6/2020

Izvođenje radova na sanaciji mokrih čvorova SŠ“Nikola Tesla“.

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 84 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 867 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 19 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 205 KB)

06.02.2020.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 5/2020

Nabavka dva kotla potrebnog za funkcionisanje mreže centralnog grejanja u Tehničkoj školi „Nikola Tesla“.

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 628 KB)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 85 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 18 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 102 KB)

05.02.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 4/2020

Izgradnja 2 (dve) stambene zgrade od po 12 stanova u u naselju Lešak na teritoriji opštine Leposavić

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 18 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 2.5 MB)

05.02.2020.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (RADOVI) – otvoreni postupak br. 3/2020

Izgradnja  stambene zgrade od 12 stanova u naselju Leposavić na teritorije opštine Leposavić

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 19 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 2.4 MB)

29.01.2020.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 2/2020

Izgradnja višenamenskog igrališta PU „Bambi“ u Sočanici

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 85 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 507 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 17 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 89 KB)

29.01.2020.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 1/2020

Izvođenje radova na natkrivanju šest terasa novog objekta PU „Naša radost“ Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 85 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 528 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 17 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 89 KB)