petak, 20.septembar 2019
Naslovna / Javne nabavke

Javne nabavke

JAVNE NABAVKE 2019

19.09.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (nabavka dobara) – br. 7/2019

Nabavka ogrevnog materijala za humanitarnu pomoć radi zadovoljavalja potreba predškolskih ustanova, manastira, kolektivnih centara i drugih institucija  i organizacija, na teritoriji opštine Leposavić, za zimski period 2019/2020.

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 20 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 147 KB)

JAVNA NABAKA RADOVA – otvoreni postupak br. 10/2018

GRAĐEVINSKI RADOVI  NA  ADAPTACIJI I SANACIJI DOMA ZDRAVLJA U LEPOSAVIĆU 

 Odluka o izmeni Ugovora (pdf 110 KB)

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 110 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 294 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 1.34 MB)

23.05.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 6/2019

Nabavka građevinskog materijala za izgradnju objekta površine 18m x 7m za smeštaj stada ovaca i cilju zaštite od napada vukova

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 89 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 187 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 105 KB)

07.05.2019.

JAVNA NABAKA VELIKE VREDNOSTI (radovi) – br. 5/2019

Izgradnja stambene zgrade sa 12 stambenih jedinica, spratnosti Pr+4S+Pk, u ul. Braće Matović bb (kat. parcela 3018 KO Lešak) u Lešku, ukupne bruto površine 956,66 m2 za potrebe stambenog zbrinjavanja mladih bračnih parova, porodica interno raseljenih lica kao i stambeno ugroženog domicilnog stanovništva sa teritorije opštine Leposavić.

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 244 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 2.4 MB)

19.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI (radovi) – br. 4/2019

Uređenje kanalizacione mreže u MZ lešak za potrebe Poljoprivredne škole Priština-Lešak, u delu naselja gde je predviđena izgradnja Doma učenika ove Leposavić.

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 87 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 111 KB)

13.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 3/2019

Nabavka goriva za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 166 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 117 KB)

13.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 2/2019

Nabavka higijenskog materijala za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 191 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 123 KB)

13.03.2019.

JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI – br. 1/2019

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe opštine Leposavić

 Obaveštenje o zaključenom ugovoru (pdf 88 KB)

 Odluka o dodeli Ugovora (pdf 223 KB)

wordPoziv za podnošenje ponuda (docx 22 KB)

wordKonkursna dokumentacija (docx 134 KB)