ponedeljak, 6.april 2020
Naslovna / Politika / Obaveštenje za penzionere sa teritorije opštine Leposavić

Obaveštenje za penzionere sa teritorije opštine Leposavić

Obaveštavaju se penzioneri koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Leposavić, a penziju primaju podizanjem gotovog novca sa platnog računa, da će se u periodu tokom trajanja vanredne situacije, isplata penzija vršiti na jedan od sledećih načina:

  1. Za korisnike Banke Poštanske štedionice, isplata penzija vršiće se:

–  u prostorijama banke ovlašćenom licu na osnovu jednokratnog Punomoćja kojim se ovo lice ovlašćuje za podizanje penzije, ili

– dostavljanjem penzije na kućnu adresu, o čemu se svaki penzioner može izjasniti pozivom na posebnu telefonsku liniju Poštanske štedionice: 028/83-473, pri čemu je dužan da navede svoju tačnu adresu stanovanja

Nakon izjašnjavanja, Banka Poštanska štedionica u saradnji sa Poštom, izvršiće isplatu penzije dostavljanjem na kućnu adresu korisnika

  1. Za ostale penzionere, bilo da su korisnici Pošte ili Banke Poštanske štedionice isplata penzija vršiće se izdavanjem jednokratnog punomoćja licu koje će u ime i za račun korisnika penzije podići unapred definisan iznos sredstava sa računa korisnika

Uz propisno popunjeno punomoćje, lice ovlašćeno za podizanje penzije prilaže  svoju ličnu kartu, kao i ličnu kartu davaoca Punomoćja.

U ove svrhe, Pošta će obavljati rad sa strankama u periodu od 07:00 ͪ  do 09:30 ͪ , kao i u periodu od 16:30 ͪ  do 19:00 ͪ .

Banka Poštanska štedionica vršiće rad sa strankama u periodu od 08:00 ͪ  do 14:30 ͪ .

Penzionerima sa teritorije opštine Leposavić obrasci za popunjavanje Punomoćja biće dostavljeni posredstvom volontera u nabržem mogućem roku, kako ne bi imali nikakvu potrebu da napuštaju svoje domove.

U cilju zaštite naših najstarijih sugrađana, molimo da se izdavanje ovlašćenja vrši u skladu sa propisanom distancom od dva metra.

OPŠTINSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Zoran Todić

Pogledajte i ovu vest

Obaveštenje

Obaveštavaju se građani opštine Leposavić da je Opštinski štab za vanredne situacije, a u skladu …