петак, 6.децембар 2019
Насловна / Јавне набавке

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

18.11.2019.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 13/2019

Изградња објекта за смештај стоке пољопривредном газдинству из Горњег Крњина Општина Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 472 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 92 KB)

05.11.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (набавка добара) – бр. 12/2019

Набавка два CNC струга TAXISAWA LA 200 са комплетном опремом за наведене машине за фабрику ППТ „Зглобни лежајеви“ АД Лепосавић.

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 82 KB)

01.11.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге) – бр. 11/2019

Превоз ђака за наставне и радне дане основних школа, на територији општине Лепосавић, за школску 2019/2020. годину

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 750 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 125 KB)

21.10.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге) – бр. 10/2019

Израда главног пројекта ученичког дома Пољопривредне школе у Лешку

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 106 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 513 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 80 KB)

16.10.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 9/2019

Набавка огревног материјала за хуманитарну помоћ ради задовољаваља потреба предшколских установа, манастира, колективних центара и других институција  и организација, на територији општине Лепосавић, за зимски период 2019/2020.

 Одлука о додели Уговора (pdf 638 KB)

Одлука о обустави поступка за партију II (мазут) (pdf 593 KB)

Обавештење о обустави поступка (pdf 170 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 208 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 133 KB)

15.10.2019.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 8/2019

Извођење радова на реконструкцији пута од села Ибарско Постење до села Врачево

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 533 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 197 KB)

19.09.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (набавка добара) – бр. 7/2019

Набавка огревног материјала за хуманитарну помоћ ради задовољаваља потреба предшколских установа, манастира, колективних центара и других институција  и организација, на територији општине Лепосавић, за зимски период 2019/2020.

Обавештење о обустави поступка (pdf 315 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 142 KB)

 Одлука о додели партија I, II и IV уговора (pdf 355 KB)

 Одлука о обустави партија III и V уговора (pdf 213 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 147 KB)

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 10/2018

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ЛЕПОСАВИЋУ 

 Одлука о измени Уговора (pdf 110 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 110 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 294 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 1.34 MB)

23.05.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 6/2019

Набавка грађевинског материјала за изградњу објекта површине 18м x 7м за смештај стада оваца и циљу заштите од напада вукова

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 187 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 105 KB)

07.05.2019.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 5/2019

Изградња стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+Пк, у ул. Браће Матовић бб (кат. парцела 3018 КО Лешак) у Лешку, укупне бруто површине 956,66 m2 за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица кao и стамбено угроженог домицилног становништва са територије општине Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 244 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 МB)

19.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 4/2019

Уређење канализационе мреже у МЗ лешак за потребе Пољопривредне школе Приштина-Лешак, у делу насеља где је предвиђена изградња Дома ученика ове Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 111 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 3/2019

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 166 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 117 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 2/2019

Набавка хигијенског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 191 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 123 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 1/2019

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 223 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 134 KB)