четвртак, 9.април 2020
Насловна / Јавне набавке

Јавне набавке

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

02.04.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 15/2020

Адаптација и санација ОШ „Вук Караџић“ Сочаница

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 1 MB)

12.03.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 14/2020

Изградња стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+Пк,  на делу кат. парцела 3287 КО Сочаница,   ул. Косовских јунака бб у Сочаници, укупне бруто површине 956,66 m2 за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица кao и стамбено угроженог домицилног становништва са територије општине Лепосавић

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 MB)

11.03.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 13/2020

Реконструкција 8,3 км пута Јариње – Доње Исево

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 170 KB)

11.03.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 12/2020

Изградња тротоара на  магистралном путу у Лепосавићу

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 935 KB)

25.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/2020

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 498 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 112 KB)

25.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 10/2020

Набавка хигијенског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 493 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 116 KB)

25.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2020

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 609 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 132 KB)

12.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 8/2020

Извођење радова на адаптацији и санацији СШ“Стана Бачанин“ Лешак

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 838 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 237 KB)

12.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 7/2020

Извођење радова на адаптацији и санацији ОШ „Лепосавић“

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 83 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 835 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 257 KB)

06.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – бр. 6/2020

Извођење радова на санацији мокрих чворова СШ“Никола Тесла“.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 867 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 205 KB)

06.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 5/2020

Набавка два котла потребног за функционисање мреже централног грејања у Техничкој школи „Никола Тесла“.

 Одлука о додели Уговора (pdf 628 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 102 KB)

05.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 4/2020

Изградња 2 (две) стамбене зграде од по 12 станова у у насељу Лешак на територији општине Лепосавић

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.5 MB)

05.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 3/2020

Изградња  стамбене зграде од 12 станова у насељу Лепосавић на територије општине Лепосавић

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 MB)

29.01.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 2/2020

Изградња вишенаменског игралишта ПУ „Бамби“ у Сочаници

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 507 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 17 KB)

wordКонкурсна документација (docx 89 KB)

29.01.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 1/2020

Извођење радова на наткривању шест тераса новог објекта ПУ „Наша радост“ Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 528 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 17 KB)

wordКонкурсна документација (docx 89 KB)