недеља, 21.јул 2024
АКТУЕЛНО

Јавне набавке 2020

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2020

08.07.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 23/2020

Израда пројектно-техничке документације за израду урбанистичко архитектонског решења уређења дела центра и непосредне околине у насељу Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 624 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 630 КB)

01.07.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (набавка добара) – отворени поступак бр. 22/2020

Опремање ученичког дома у Лешку, I фаза

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 82 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 560 KB)

———————————————————–

Трећи одговор – додатно појашњење (pdf 311KB)

———————————————————–

wordКонкурсна документација – измењена 2 (docx 327 KB)

Обавештење о продужењу рока 2 (pdf 123KB)

Други одговор – додатно појашњење (pdf 448KB)

———————————————————–

wordКонкурсна документација – измењена (docx 327 KB)

Обавештење о продужењу рока (pdf 123KB)

Први одговор – додатно појашњење (pdf 370KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.3 MB)

29.06.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 21/2020

 Набавка службеног возила

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 700 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 17 KB)

wordКонкурсна документација (docx 97 КB)

06.06.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 20/2020

Извођење завршних радова на објекту општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 477 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 111 КB)

04.06.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 19/2020

Извођење радова на реконструкцији макадамских путева у селима Мутиводе-Стржин-Лозно, Жута Прла-Цигански Гроб-Јелакце и  Миоковиће на територији општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 789 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 146 KB)

26.05.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 18/2020

Изградња котларнице за потребе ОШ „Лепосавић“

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 775 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 17 KB)

wordКонкурсна документација (docx 129 КB)

25.05.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (набавка добара) – отворени поступак бр. 17/2020

Набавка грађевинског материјала за изградњу и реконструкцију породично-стамбених објеката на територији општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 502 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 207 KB)

14.05.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 16/2020

Набавка пластеника, система за наводњавање, грејалице и сушаре за воће за потребе Манастира Св. Петке у селу Улије

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 805 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 112 КB)

02.04.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 15/2020

Адаптација и санација ОШ „Вук Караџић“ Сочаница

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 788 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 1 MB)

12.03.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 14/2020

Изградња стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+Пк,  на делу кат. парцела 3287 КО Сочаница,   ул. Косовских јунака бб у Сочаници, укупне бруто површине 956,66 m2 за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица кao и стамбено угроженог домицилног становништва са територије општине Лепосавић

Решење о исправци техничке грешке (pdf 431 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 610 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 MB)

11.03.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 13/2020

Реконструкција 8,3 км пута Јариње – Доње Исево

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 83 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 528 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 170 KB)

11.03.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 12/2020

Изградња тротоара на  магистралном путу у Лепосавићу

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 511 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 935 KB)

25.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 11/2020

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 498 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 112 KB)

25.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 10/2020

Набавка хигијенског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 493 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 116 KB)

25.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр. 9/2020

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 609 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 132 KB)

12.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 8/2020

Извођење радова на адаптацији и санацији СШ“Стана Бачанин“ Лешак

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 838 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 237 KB)

12.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 7/2020

Извођење радова на адаптацији и санацији ОШ „Лепосавић“

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 83 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 835 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 257 KB)

06.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – бр. 6/2020

Извођење радова на санацији мокрих чворова СШ“Никола Тесла“.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 867 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 205 KB)

06.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 5/2020

Набавка два котла потребног за функционисање мреже централног грејања у Техничкој школи „Никола Тесла“.

 Одлука о додели Уговора (pdf 628 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 102 KB)

05.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 4/2020

Изградња 2 (две) стамбене зграде од по 12 станова у у насељу Лешак на територији општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 590 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.5 MB)

05.02.2020.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (РАДОВИ) – отворени поступак бр. 3/2020

Изградња  стамбене зграде од 12 станова у насељу Лепосавић на територије општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 84 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 501 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 MB)

29.01.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 2/2020

Изградња вишенаменског игралишта ПУ „Бамби“ у Сочаници

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 797 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 17 KB)

wordКонкурсна документација (docx 89 KB)

29.01.2020.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 1/2020

Извођење радова на наткривању шест тераса новог објекта ПУ „Наша радост“ Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 85 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 528 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 17 KB)

wordКонкурсна документација (docx 89 KB)