понедељак, 4.март 2024
АКТУЕЛНО

Јавне набавке 2019

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2019

31.12.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге) – бр. 17/2019

Услуге стручног надзора на изградњи ученичког дома Пољопривредне школе у Лешку

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 112 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 677 KB)

 Одговор на питања (pdf 322 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 79 KB)

11.12.2019.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 16/2019

Изградња Учениког дома   Пољопривредне школе у Лешку

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 487 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 3.5 MB)

11.12.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 15/2019

Набавка 11.549 садница воћа за потрeбе развоја воћарске делатности угрожених породичних домаћинстава са територије општине

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 804 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 81 KB)

09.12.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 14/2019

Помоћ у изградњи и  грађевинском материјалу за завршетак и санацију 6 кућа, стамбено и социјално угрожених  породица са територије општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 550 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 18 KB)

wordКонкурсна документација (docx 3.8 MB)

18.11.2019.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 13/2019

Изградња објекта за смештај стоке пољопривредном газдинству из Горњег Крњина Општина Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 472 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 92 KB)

05.11.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (набавка добара) – бр. 12/2019

Набавка два CNC струга TAXISAWA LA 200 са комплетном опремом за наведене машине за фабрику ППТ „Зглобни лежајеви“ АД Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 109 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 704 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 82 KB)

01.11.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге) – бр. 11/2019

Превоз ђака за наставне и радне дане основних школа, на територији општине Лепосавић, за школску 2019/2020. годину

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 86 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 750 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 125 KB)

21.10.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (услуге) – бр. 10/2019

Израда главног пројекта ученичког дома Пољопривредне школе у Лешку

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 106 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 513 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 19 KB)

wordКонкурсна документација (docx 80 KB)

16.10.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 9/2019

Набавка огревног материјала за хуманитарну помоћ ради задовољаваља потреба предшколских установа, манастира, колективних центара и других институција  и организација, на територији општине Лепосавић, за зимски период 2019/2020.

 Одлука о додели Уговора (pdf 638 KB)

Одлука о обустави поступка за партију II (мазут) (pdf 593 KB)

Обавештење о обустави поступка (pdf 170 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 208 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 21 KB)

wordКонкурсна документација (docx 133 KB)

15.10.2019.

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 8/2019

Извођење радова на реконструкцији пута од села Ибарско Постење до села Врачево

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 533 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 197 KB)

19.09.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (набавка добара) – бр. 7/2019

Набавка огревног материјала за хуманитарну помоћ ради задовољаваља потреба предшколских установа, манастира, колективних центара и других институција  и организација, на територији општине Лепосавић, за зимски период 2019/2020.

Обавештење о обустави поступка (pdf 315 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 142 KB)

 Одлука о додели партија I, II и IV уговора (pdf 355 KB)

 Одлука о обустави партија III и V уговора (pdf 213 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 20 KB)

wordКонкурсна документација (docx 147 KB)

ЈАВНА НАБАКА РАДОВА – отворени поступак бр. 10/2018

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА  АДАПТАЦИЈИ И САНАЦИЈИ ДОМА ЗДРАВЉА У ЛЕПОСАВИЋУ 

 Одлука о измени Уговора (pdf 110 KB)

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 110 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 294 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 1.34 MB)

23.05.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 6/2019

Набавка грађевинског материјала за изградњу објекта површине 18м x 7м за смештај стада оваца и циљу заштите од напада вукова

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 89 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 187 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 105 KB)

07.05.2019.

ЈАВНА НАБАКА ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 5/2019

Изградња стамбене зграде са 12 стамбених јединица, спратности Пр+4С+Пк, у ул. Браће Матовић бб (кат. парцела 3018 КО Лешак) у Лешку, укупне бруто површине 956,66 m2 за потребе стамбеног збрињавања младих брачних парова, породица интерно расељених лица кao и стамбено угроженог домицилног становништва са територије општине Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 244 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 2.4 МB)

19.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (радови) – бр. 4/2019

Уређење канализационе мреже у МЗ лешак за потребе Пољопривредне школе Приштина-Лешак, у делу насеља где је предвиђена изградња Дома ученика ове Лепосавић.

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 87 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 111 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 3/2019

Набавка горива за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 166 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 117 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 2/2019

Набавка хигијенског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 191 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 123 KB)

13.03.2019.

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – бр. 1/2019

Набавка канцеларијског материјала за потребе општине Лепосавић

 Обавештење о закљученом уговору (pdf 88 KB)

 Одлука о додели Уговора (pdf 223 KB)

wordПозив за подношење понуда (docx 22 KB)

wordКонкурсна документација (docx 134 KB)