недеља, 21.јул 2019
Насловна / Контакти

Контакти

Председник општине

Зоран Тодић
ouleposavic@gmail.com
тел. 028/83-860

Централа
тел. 028/83-050

Чланови већа
Радош Михајловић
Стеван Петронијевић
Сретко Симоновић
Првослав Антонијевић
тел. 028/83-735

Секретар
Далибор Милуновић
тел. 028/83-179

Начелник општинске управе
Радмила Вукићевић
тел. 028/84-202

Шефови одељења

Одељење за имовинско-правне, инспекцијске послове, општу управу и управљање људским ресурсима
Првослав Максимовић
тел. 028/83-179

Одељење за привреду и финансије
Љиљана Лакушић
тел. 028/83-167

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове
Драган Пешаковић
тел. 028/83-379

Одељење за друштвене делатности
Драгица Јездимировић

Одељење за заједничке послове
Славиша Јовановић

Одељење за заштиту од елементарних и других већих непогода
Миленко Милентијевић