среда, 6.децембар 2023

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општински штаб за ванредне ситуације општине Лепосавић на седници одржаној 15.04.2020. године донео је низ додатних мера у циљу спречавања ширења и сузбијања вируса COVID-19 и то:

I Од  15. априла 2020. године  у 06:00  часова, забрањује се кретање физичким лицима ван њихових кућа / станова осим у следећим случајевима:

(а) За физичка лица старија од 16 година кретање је дозвољено за снабдевање потребном робом (храна и лекови за људе и животиње / живину, као и средства за хигијену) и за обављање финансијских дужности и потреба (плаћања, банкарски послови), само сат и по времена дневно, према одређеном недељном распореду на основу претпоследњег броја њиховог матичног броја. Распоред је приложен овој одлуци и мењаће се ротацијом два пута недељно.

(б) Физичка лица се не могу крерати у групама, нити у пару, осим у три случаја:

(1) особе са ограниченом способношћу, које могу могу бити у пратњи једног члана исте породичне заједнице или од неког медицинског / здравственог асистента.

(2) лица млађа од 16 година, под условом да их прати по један члан исте породичне заједнице.

(3) кућни љубимци, под условом да су за време дозвољеног кретања на поводцу.

(ц) Током 90-минутног слободног кретања на основу матичног броја, физичка лица могу напустити своје куће / станове за обављање рекреације на отвореном. Осим изузетака из тачке (б), није дозвољено никоме да их прати током извођења спортских активности.

(д) Због високог ризика од COVID-19 за старије особе, препоручује се особама старијим од 65 година да не напуштају куће / станове, осим у хитним случајевима и када је то неопходно.

(е) Уз докумената потврђених из пореске администрације и само да би се обављале потребе привредних субјеката или релевантних институција, омогућава се:

(1) слободно кретање привредним субјектима и институцијама наведених на листи приложеној као Анекси 2 и 3 ове одлуке.

(2) слободан превоз робе и услуга ради обезбеђивања функционисања ланца снабдевања – као процес који укључује операцију од сировина до производње, прераду и услуге до превоза производа, дистрибуције и продаје до последњег потрошача – за делатности дозовољених по Анексу 2 ове одлуке.

(ф) Дозвољава се слободно кретање запослених у институцијама који су на листи приложеној као Анекс 3 ове одлуке само ради обављања службених дужности.

(г) У хитним здравственим случајевима, дозвољено је напустити кућу / стан ради лечења у некој здравственој установи.

(х) Кретање је дозвољено за физичка лица у случајевима када је излазак из куће / стана неопходан за збрињавање једног или више болесника или за једну или више особа са ограничненом способношћу, само ако болесне особе или особе са ограниченом способношћу немају прилику да се брину о себи.

(и) Забрана кретања физичких лица изван њихових кућа / станова не примењује се у случајевима жртава насиља у породици. Жртвама породичног насиља дозвољено је да напуштају своје куће / станове како би тражиле уточиште у алтернативној локацији.

(ј) У случају смрти, дозвољено је напустити кућу / стан да би присуствовали сахрани, али само за блиску родбину покојника.

(к) Строго је забрањено напуштање кућа / станова из било којег другог разлога осим горе наведених, укључујући друштвена окупљања, породичне посете итд.

II  Продавницама мешовите робе и апотеке на територији општине Лепосавић у време важења ових мера дозвољено је радно време у периоду од 07:00 до 23:00 часова.

III  Од дана 15 априла у 06:00 часова, забрањује се улаз – излаз из општине Лепосавић осим у следећим случајевима:

(а) Потврђеним документом из пореске администрације и само за обављање превоза робе и услуга ради обезбеђења функционисања ланца снабдевања – као процеса који укључује транспорт сировина у производњи, прераде и услуге до транспорта производа, дистрибуције и продаје задњем купцу – улазак и излазак су дозвољени за делатности које су дозвољене према Анексу 2 ове одлуке.

(б) Уз потврђени документ од пореске администрације, поред превоза робе и услуга, дозвољава се улазак и излазак и радницима запосленима у привредним субјектима, осим у зонама које је су означене као жаришта ширења заразе.

(ц) Дозвољава се улазак и излазак пољопривредника и пољопривредних радника, осим за подручја која су означена као жариштима ширења заразе. За пољопривреднике, за улаз – излаз захтева се: 1. потврда о регистрацији пољопривредника, 2. Анекс 1 потврде – подаци регистрованог пољопривредника и 3. лична карта.

(д) Само ради обављања службених дужности, дозвољен је улазак и излазак за институције које су на листи приложеној као Анекс 3 ове одлуке.

(е) Дозволе за промет у горе наведеним случајевима из Анекса 3 издаје МУПЈУ.

(ф) У хитним случајевима здравства, улаз и излаз је дозвољен ради захтева за медицинско лечење у здравственој установи, али само ако се то лечење не пружа у општини у којој се налази лице за које се тражи лечење.

 

IV Од 15. априла 2020. године од 06:00 сати, забрањен је промет моторних возила у општини Лепосавић, осим:

(а) Уз документ са потврдом од пореске администрације и само ради задовољавања потреба привредних субјеката, могућ је:

(1) промет моторних возила за привредне субјекте и институције које су предвиђене у листи која је приложена као Анекс 2 и 3 уз ову одлуку,

(2) кретање радника, само ради одласка на посао и враћања са посла, према распореду надлежног економског оператора. Радник има право да користи и лично моторно возило,

(3) слободан транспорт роба и услуга како би се обезбедило функционисање ланца снабдевања — као процеса који обухвата радње од сировина у производњи, преради и услуживању па до транспорта производа, дистрибуције и продаје крајњем потрошачу — за делатности које су дозвољене према Анексу 2 уз ову одлуку.

(б) Распоред промета за пољопривреднике и запослене на пољопривредним добрима је од 06:00 – 20:00 часова. За пољопривреднике су у време промета потребни: 1. уверење о регистрацији пољоприврдног газдинства, 2.  Анекс 1 уверења – Подаци регистрованог пољоприврдног газдинства и 3. лична карта.

(ц) Запослени на пољопривредним добрима биће опремљени документом са потврдом од МПШРР (Министарство пољопривреде, шумарства и руралног развоја) само за потребе рада на одговарајућој фарми.

(д) Уз посебну дозволу за промет и само ради обављања послова за потребе државних институција, дозвољено је кретање моторних возила за кључно особље ових институција.

(е) Дозвољен је промет моторних возила особа којима се продавница/апотека/банка/најближе место за плаћање налази на даљини од више од 2 км. У овим случајевима, није дозвољено коришћење моторног возила за одлазак до било које продавнице/апотеке/банке/места за плаћање, осим оног најближег.

(ф) Само за потребе вршења службених дужности, дозвољен је промет моторних возила за институције на листи која је приложена као Анекс 3 уз ову одлуку.

(г) Дозволе за промет у горе наведеним случајевима из Анекса 3 издаје МУПЈУ.

(х) Дозвољен је промет моторних возила особа са ограниченим физичким способностима које чине коришћење моторних возила нужним.

(и) Дозвољено је коришћење моторног возила за одлазак до здравствене установе у којој ће се потражити лечење.

(ј) У случају смрти, дозвољено је коришћење моторног возила за присуствовање сахрани, али само за чланове уже породице покојног.

(к) Осим из разлога утврђеног под тачком 1, није дозвољено да се више од два лица налазе у једном моторном возилу.

(л) Изузетно, за медијске тимове који раде на терену дозвољено је да се у моторном возилу налазе до три лица, под условом да сва три путника имају специјалну маску ФФП2, као и заштитне рукавице.

V Током дозвољеног промета према изузецима предвиђеним у горе наведеним тачкама I, II и III, физичка лица су дужна:

(а) да имају прекривена само уста и нос маском, шалом или неком другом марамом.

(б) да у сваком тренутку одржавају растојање од 2m од других лица

VI Непоштовање ових мера сматра се, у складу са законом прекршајем и кажњава се новчаном казном у износу од 1.000,00 до 2.000,00 евра за физичка лица и од 3.000,00 до 8.000,00 евр за правна лица, док се одговорно лице правног лица кажњава новчаном казном у износу од 500,00 до 1.500,00 евра.

VII Мере ступају на снагу 15.04.2020. године и важе до 04.05.2020. године

Доношењем ових мера од стране Општинског штаба за ванредне ситуације, мере које су важиле до данас, а тичу се забране кретања грађана на територији општине Лепосавић, као и ограничења радног времена продавница мешовите робе и апотека на територији општине Лепосавић стављају се ван снаге.

 

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Погледајте и ову вест

ОБАВЕШТЕЊЕ

  Општина Лепосавић обавештава  породице са територије општине Лепосавић да Канцеларија за Косово и Метохију …