понедељак, 11.децембар 2023

Видео спот и обавештење за период регистрације за гласање особа са посебним потребама

Ispod možete pronaći link video spota i obaveštenja, realizovanog za „Period registracije za glasanje za lica sa posebnim potrebama“, na pet jezika:

Link video spota na srpskom https://www.youtube.com/watch?v=Wl72JqkWnGg

Link video spota na albanskom jeziku https://www.youtube.com/watch?v=rJetgHKttus

Link video spota na turskom  https://www.youtube.com/watch?v=u2B79D78WAg

Link video spota na bošnjačkom jeziku https://www.youtube.com/watch?v=C86dBVFXfrY

Link video spota na romskom jeziku  https://www.youtube.com/watch?v=weDld1sH-NY

Link obaveštenja na albanskom jeziku https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873028176104678/

Link obaveštenja na srpskom jeziku https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873032759437553/

Link obaveštenja na turskom jeziku https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873037232770439/

Link obaveštenja na bošnjačkom jeziku  https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873032759437553/

Link obaveštenja na romskom jeziku https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873041379436691/

 

Në vijim gjeni linkun e video spotit dhe postit, të realizuar për “Periudhën e regjistrimit për votim të personave me nevoja të veçanta”, në pesë gjuhë

 

Linku i video spotit në gjuhën shqipe  https://www.youtube.com/watch?v=rJetgHKttus

Linku i video spotit në gjuhën serbe   https://www.youtube.com/watch?v=Wl72JqkWnGg

Linku i video spotit në gjuhën turke   https://www.youtube.com/watch?v=u2B79D78WAg

Linku i video spotit në gjuhën boshnjake https://www.youtube.com/watch?v=C86dBVFXfrY

Linku i video spotit në gjuhën rome  https://www.youtube.com/watch?v=weDld1sH-NY

Linku i postit në gjuhën shqipe  https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873028176104678/

Linku i postit në gjuhën serbe  https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873032759437553/

Linku i postit në gjuhën turke  https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873037232770439/

Linku i postit në gjuhën boshnjake https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873032759437553/

Linku i postit në gjuhën rome  https://www.facebook.com/kqzkosova/photos/a.313120125428872/5873041379436691/

Погледајте и ову вест

ОБАВЕШТЕЊЕ

  Општина Лепосавић обавештава  породице са територије општине Лепосавић да Канцеларија за Косово и Метохију …