среда, 22.мај 2024
АКТУЕЛНО

JАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈА

Канцеларија за Косово и Метохију у координацији са јединицама локалне самоуправе АП Косово и Метохија спроводи Програм расподеле и коришћења подстицајних средстава за развој пољопривреде на подручју АП Косово и Метохија у 2020. години (у даљем тексту: Програм) који између осталог има за циљи унапређење пословног амбијента и повећање конкурентности у оквиру сектора прерађивачке индустрије путем улагања у развој и модернизацију постојећих или у изградњу и опремање нових прерађивачких капацитета.

Јединице локалне самоуправе АП Косово и Метохија обухваћене овим јавним позивом су: Витина, Вучитрн, Гњилане, Гора, Звечан, Зубин Поток, Исток, Клина, Косовска Каменица, Косовска Митровица, Косово Поље, Лепосавић, Липљан, Ново Брдо, Обилић, Ораховац, Пећ, Призрен, Приштина, Србица и Штрпце.

Подстицаји се додељују за следеће намене:

 • изградњу објеката и изградњу просторија за прикупљање и складиштење млека и млечних производа, меса, воћа/поврћа, вина, пива и др.;
 • набавку нових производних линија за покретање прерађивачке делатности или проширење асортимана производа, односно прерађивачких система, укључујући, између осталог, системе за прераду и финалну производњу, у виду појединачних линија за обраду и/или паковање и комплетних фабричких целина;
 • набавку нових машина и/или опреме у циљу модернизације постојећих или опремања нових прерађивачких капацитета;
 • подизање капацитета земљорадничких задруга;
 • реконструкцију прерађивачких објеката.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ

Право на учешће и коришћење подстицаја имају регистрована пољопривредна газдинства, предузетници и правна лица са територије АП Косово и Метохијакоја испуњавају следеће услове:

 • да је претежна делатност лица: примарна пољопривредна производња, производња или прерада производа из сектора прерађивачке индустрије у области прехрамбене индустрије, односно да је претежна делатност лица обухваћена листом класификационих делатности која је саставни део документације за овај јавни позив – Прилог 1.
 • да је, у тренутку подношења пријаве, лице регистровано у АПР Републике Србије, односно у Управи за трезор Републике Србије;
 • да лице у текућој и претходној, 2019. години, није постало корисник подстицајних средстава Буџета Републике Србије по овом или сличном основу.

 

Подносилац пријаве може поднети једну пријаву за учешће у оквиру које може конкурисати за више активности.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРИСАЊЕ

 • Образац 1 – Пријава пројекта – попуњена, оверена и потписана;
 • Образац 2 – Изјава Подносиоца пријаве о прихватању услова за доделу подстицаја;
 • Копија личне карте подносиоца пријаве;
 • Извод из АПР Републике Србије о регистрацији привредног субјекта, односно Управе за трезор Републике Србије о регистрацији пољопривредног газдинства;
 • Уверење надлежне пореске управе да је Подносилац пријаве измирио све јавне приходе (порезе и доприносе), које не сме бити старије од 6 месеци – оргинал или оверена копија од стране надлежног органа овере).
 • Финансијска документација: Биланс стања, биланс успеха и/или статистички извештај за 2019. годину.

 

Заинтересована лица пријаве могу поднети у згради Привременог органа општине на територији АП Косово и Метохија.Јединица локалне самоуправе АП Косово и Метохија задржава право да, уколико је потребно, затражи додатну документацију од Подносиоца пријаве.

Упутство за спровођење ове намене Програма и сви пратећи обрасци доступни су код општинских органа АП Косово и Метохија.

Јавни позив је отворен 10. фебруара 2020. године до утрошка средстава опредељених Програмом за ове намене. 

Потребну документацију можете преузети на следећим линковима:

Prijavni list 1б

Prijavni list 1а

Lista delatnosti za prijavu

Izjava podnosioca prijave

Javni poziv preradjivacke delatnosti

Погледајте и ову вест

Братске и пријатељске општине и грдови уручили поклон пакетиће малишанима из предшколских установа на територији општине Лепосавић

Поводом новогодишњих и божићних празника представници братских и пријатељских општина и градова из Србије традиционално …